Contact


Iedere werkdag van 09:00 tot 12:00 en maandagavond van 18.30 tot 21.00

Tel. spreekuur: 038 - 376 16 74

Spoed: 06 - 53 40 66 86

Geen gehoor / spoed: 088 - 0511785

Zwanger zijn

Echo’s

Er wordt maar één echo standaard gedaan, en dat is de termijnecho. Deze is er voor iedereen. De overige echo’s zullen alleen op indicatie gemaakt worden.

De termijnecho

De termijnecho vindt plaats tussen 10 en 12 weken, omdat we pas bij deze termijn het meest nauwkeurig het kindje kunnen meten en op basis daarvan kunnen vaststellen hoe ver zwanger je bent. Dit echo-onderzoek gebeurt uitwendig, een enkele keer echter is een inwendige (vaginale) echo nodig om een goed beeld te kunnen krijgen. De kans hierop is groter naarmate je minder ver zwanger bent ten tijde van de echo of wanneer je wat steviger bent. We kijken standaard of we een hartje zien kloppen, en of we 1 kindje of meerdere kindjes zien. Zien we bijzonderheden rond of in je baarmoeder dan zullen we dit vermelden. We kunnen in dit stadium echter nog niets zeggen over de gezondheid van het kindje. Soms is het nodig om al eerder een echo te maken, dat gaat altijd in overleg als je je bij ons aanmeldt.

Groeiecho

Deze wordt alleen op indicatie gedaan. Bijvoorbeeld bij zorgen om de groei in de zwangerschap, of als een eerder kindje een laag geboortegewicht had. Bij de groeiecho worden het hoofdje (HC), het buikje (AC) en het bovenbeentje (FL) opgemeten. Dit heet een biometrie meten. Net als bij uitwendig onderzoek, is ook met echoscopie niet met zekerheid vast te stellen hoe groot een kindje precies wordt. We gebruiken het als een extra middel om zo volledig mogelijk de groei van een kindje te bepalen.

Liggingsecho

Ook hier wordt standaard de biometrie gemeten, maar niet omdat je een groot of klein kindje verwacht, maar omdat dat bij deze echo hoort. De echo maken we met name om de ligging te bepalen.

Placentalokalisatie

Als bij de 20-weken echo blijkt dat de placenta laag ligt, tegen- of over de baarmoedermond, dan willen we graag rond 30-32 weken opnieuw een echo maken om te kijken of de placenta er nog steeds te dicht op ligt, of meegegroeid is met de baarmoeder, weg van de baarmoedermond. Dit is een vaginale, inwendige echo. 

--- Onze moeders aan het woord:"Jullie hebben de tijd genomen voor de echo' s en dat is erg fijn." ---


Praktijk: 038-3761674
Spoed: 06-53406686
Spoed en geen gehoor: 088-0511785