Contact


Telefoonnummer 038-3761674

Kies optie 1: Spoed, voor het direct spreken van de verloskundige

Kies optie 2: Assistente, zij is voor niet spoedeisende zaken bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur en op maandagavond van 18:30-21:00 uur

Nieuws

Corona update (11-05-2020)


Op 1 juni nog steeds actueel: 

Vandaag ontvangen alle zwangere bij ons onder zorg een brief per email. Mocht je deze brief toch niet ontvangen hebben dan kan je de informatie hieronder ook lezen. 

Beste zwangere en partner,
 
Naar aanleiding van de versoepelingen die onze premier afgelopen woensdag heeft aangekondigd heeft onze beroepsgroep, de KNOV, met de andere beroepsgroepen uit de geboortezorg overleg gehad over wat er aan versoepelingen kan worden georganiseerd binnen de zorg die wij jullie geven.
Om deze versoepelingen te kunnen invoeren dienen wij ons aan de geldende adviezen te houden, dus indien mogelijk 1,5 meter afstand, zwangeren en partners met klachten blijven thuis en we blijven de contactmomenten beperken.
 
De afgelopen maanden hebben wij veel gevraagd van onze zwangeren en partners, daar zijn wij ons zeker van bewust. Het heeft echter wel geleid tot het kunnen blijven geven van de noodzakelijke verloskundige zorg. Nauwelijks zieke collega’s en zwangeren, iets waar wij heel blij mee zijn. 
Omdat wij het belangrijk vinden dat wij deze zorg ook de komende maanden kunnen blijven geven hebben de verloskundigenpraktijken van het Verloskundigen Plein, de volgende versoepelingen vastgelegd die ingaan per 11 mei:
 
Controleschema:
Vroege echo rond 8 weken + partner
Telefonisch of fysieke intakegesprek rond 8-10 weken
Termijnecho en counseling rond 10-12 weken + partner
Controle rond 16 weken
20-wekenecho rond 19 weken + partner
Controle rond 23 weken
Controle rond 27 weken
Controle rond 31 weken
Controle rond 34 weken met belinstructies / bespreken geboorteplan
Controle 36 weken
Controle rond 38 weken
Controle rond 39 weken
Controle rond 40 weken
Controle rond 41 weken
Nacontrole op verzoek fysiek
 
Dus:
* Intakegesprek blijft, indien mogelijk, telefonisch
* Alleen bij de echo’s zoals groeiecho’s, liggingsecho’s e.d. op de praktijken en in het echocentrum mogen partners weer mee. 
* Vanaf maandag 11 mei worden de zwangeren ingepland volgens het bovenstaande controleschema waarbij de vraag wel blijft, kom alleen dus zonder partner & kinderen.
* Kom op tijd voor afspraken. Wanneer je te vroeg bent, wacht dan zoveel mogelijk buiten of in de auto. 
* Tijdens de thuisbevalling mogen er twee mensen bij zijn, naast verloskundige, kraamzorg en eventueel student. 
* In de kraamperiode zullen er een tot twee fysieke kraambedcontroles worden ingepland. De rest van de kraambedcontroles zijn telefonisch.
* Spiralen en implanon worden weer geplaatst, een gesprek over anticonceptie vindt telefonisch plaats.
* Centering Pregnancy en voorlichtingsavonden gaan voorlopig fysiek nog niet van start. 
 
Onze verloskundigenpraktijken werken samen met het Isala in VSV Zwolle e.o.. Samen met onze collega’s uit het ziekenhuis wordt er ook steeds gekeken wat er mogelijk is aan versoepelingen binnen het ziekenhuis, dit kan wezenlijk anders zijn dan binnen een verloskundigenpraktijk. Zij zijn bezig met het opschalen van alle medisch noodzakelijke zorg. Dit betekent dat bovenstaande aanpassingen van verloskundigenpraktijken kunnen afwijken van afspraken binnen het ziekenhuis. Wij vragen hiervoor jullie begrip. Bij iedere zwangere kunnen er andere afwegingen worden gemaakt! 
 
Met deze versoepelingen hopen wij tegemoet te komen aan de wens die leeft. Deze bijzondere periode in jullie leven beleef je het liefste samen. Wanneer de komende weken blijkt dat er door deze versoepelingen meer besmettingen zijn, zijn wij genoodzaakt de zorg weer te minimaliseren. Wij vragen dan ook aan jullie om bewust om te gaan met de ruimte die er nu is. Pas de hygiënemaatregelen toe en kom zo veel mogelijk alleen!  
 
Dank voor jullie medewerking en begrip!
 
Met warme groet, 
Team Mami
 
 
 
 
 


Telefoonnummer 038-3761674
Spoed: optie 1
Assistente: optie 2