Contact


Telefoonnummer 038-3761674

Kies optie 1: Spoed, voor het direct spreken van de verloskundige

Kies optie 2: Assistente, zij is voor niet spoedeisende zaken bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur en op maandagavond van 18:30-21:00 uur

Nieuws

Corona update (27-04-2020)


Vandaag hebben als het goed is alle zwangere een brief per email. Mocht je deze brief toch niet ontvangen hebben dan kan je de informatie hieronder ook lezen. 

Beste zwangeren en partners, 
Naar aanleiding van de nieuwe aanbevelingen van het Outbreak Management Team en de maatregelen zoals die op de persconferentie van 21 april jl. zijn besproken, zijn de verloskundigen in Nederland ook aan de slag gegaan om te kijken welke Corona maatregelen aangepast kunnen worden zodat de zorg weer beter kan aansluiten aan de behoeftes. 
Wat duidelijk is dat we slechts met kleine stapjes vooruit kunnen gaan. Er zijn landelijk grote zorgen dat we een tweede crisis gaan krijgen als we nu alweer terug naar het normale zouden gaan. Hier moeten we met zijn allen voor waken, vandaar dat lang niet alle maatregelen nu teruggedraaid kunnen worden. 
 
Wat verandert er concreet: 
Er wordt weer een echo aangeboden bij 8 weken om te zien of de zwangerschap vitaal is en of hij zich op de goede plaats ontwikkeld (in de baarmoeder en niet daarbuiten). 
 
Het intake gesprek en ook het gesprek over prenatale screening  (de combinatietest, de NIPT en 20 weken echo) en het gesprek over de bevalling zijn nog wèl telefonisch. 
 
De afgelopen tijd belden we jullie op vlak vóór een controle,  om zo de tijd die je op de praktijk bent zo kort mogelijk te maken. Dit verandert, we bellen je niet meer voor de controle en verwachten dat als je corona gerelateerde klachten hebt, je vóór de controle contact met ons opneemt. De geplande controletijd is weer als altijd en we bespreken alle vragen en klachten dus weer op de praktijk. Wel houden tijdens de gesprekken de 1,5 meter afstand in de gaten. We vragen je stoelen die klaarstaan niet te verplaatsen.  Tevens houden we de hygiënemaatregelen goed in het oog. 
 
Er zijn 2 telefonische controles (zonder controle op de praktijk) bij 23 weken en bij 33 weken bijgekomen.  
 
We gaan weer één kraamvisite thuis doen. De andere visites doen we, zoals we de afgelopen tijd ook gedaan hebben telefonisch. Mocht er een reden zijn om meerdere visites thuis te doen dan komen we uiteraard langs. 
 
Helaas zijn alle controles, dus ook de echo’s, nog steeds zónder partner en zonder kinderen. We verwachten je dus in alle gevallen alleen op de praktijk. Weet dat we dit allemaal de moeilijkste maatregel van allemaal vinden omdat we ons heel goed realiseren hoe spannend deze controles voor jullie samen zijn. Het is echter te vroeg om weer meerdere mensen toe te laten in de praktijk. 
 
Voor de bevallingen en consulten thuis verandert er niets. Wij komen bij je thuis, gaan samen met je naar het ziekenhuis indien nodig of gewenst. Je partner mag natuurlijk mee, maar anderen (een moeder of vriendin) niet. 
 
Als je Corona klachten hebt of positief op Corona getest wordt verwachten we van je dat je ons dat zo snel mogelijk laat weten. In principe ziek je dit thuis uit en proberen we alle consulten uit te stellen tot je geen klachten meer hebt. De onderzoeken tot nu toe wijzen er nog steeds op dat Corona in de zwangerschap niet anders verloopt dan buiten de zwangerschap en de risico’s voor de baby blijken tot nu toe miniem. Mocht een controle thuis nodig zijn, of ga je bevallen en je bent Corona verdacht of positief getest, dan zullen wij zorgen voor alle noodzakelijke beschermingsmiddelen en geheel beschermd jouw bevalling begeleiden. 
 
Het blijft heel belangrijk dat jullie in geval van klachten of zorgen altijd contact opnemen. Voorbeelden van klachten kunnen zijn: minder leven, klachten passende bij zwangerschapsvergiftiging zoals hoofdpijn, bovenbuikspijn, braken, sterretjes zien, vocht vasthouden, pijn tussen de schouderbladen. Indien je ongerust bent om andere redenen kun je uiteraard ook bellen.  Wacht niet af (omdat het weekend is of omdat er toevallig geen spreekuur is e.d.) maar bel áltijd met de dienstdoende verloskundige bij ernstige klachten. 
 
Tot zover de aanpassingen in de verloskundige zorg. We hopen opnieuw op jullie begrip en hopen dat de zwangerschap verder goed blijft verlopen en we je spoedig weer op onze eigen vertrouwde manier kunnen gaan begeleiden. 
 
Team Mami
 


Telefoonnummer 038-3761674
Spoed: optie 1
Assistente: optie 2