Contact


Iedere werkdag van 09:00 tot 12:00 en maandagavond van 18.30 tot 21.00

Tel. spreekuur: 038 - 376 16 74

Spoed: 06 - 53 40 66 86

Geen gehoor / spoed: 088 - 0511785

Mami

Wetenschappelijke onderzoeken waar onze praktijk aan meewerkt

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang om goed in kaart te kunnen brengen hoe wij de juiste zorg kunnen verlenen. Daarom proberen we elk jaar aan een aantal wetenschappelijke onderzoeken mee te werken. De onderzoeken waar onze praktijk op dit moment aan meewerkt zijn:

1. VeCaS

VeCaS: Verloskundige Casusregistratie Systeem
Het VeCaS onderzoek houdt in dat door de Verloskundige Academie Maastricht er een database van gegevens van de normale gezonde zwangere wordt opgezet, om hieruit vragen te kunnen beantwoorden zoals hoeveel kilo's kom je gemiddeld aan in de zwangerschap? Aan het begin van je controle bij ons zullen wij je hier meer informatie over geven en toestemming vragen of wij ook jouw gegevens (anoniem) door mogen geven aan deze databank.

Onze verloskundigenpraktijk doet ook mee met wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door de opleiding voor verloskundigen in Maastricht, de Academie Verloskunde (AVM). VeCaS is de databank van de AVM waarin vijfentwintig verloskundigenpraktijken, verdeeld over heel Nederland hun cliëntgegevens anoniem opslaan. Hierin zijn jij en jouw baby niet als persoon te herleiden.
Het onderzoek dat wordt uitgevoerd met VeCaS data is vooral gericht op het verloop van de zwangerschap, de baring en het kraambed. De eerste vragen die de AVM met deze data hoopt te beantwoorden zijn:
  • Wat is het verloop van de bloeddruk van zwangeren in de eerste lijn?
  • Wat is de gemiddelde stijging van het gewicht (gewichtstoename) in de zwangerschap?
Onderzoek met gegevens uit het eerstelijns verloskundig dossier kunnen worden gebruikt voor uitbreiding van kennis op het gebied van het 'normale' verloop van de zwangerschap, bevalling en kraambed. Deze kennis kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het optimaliseren van de eerstelijns verloskundige zorg.

Tijdens een zwangerschapscontrole zal de verloskundige vragen of je toestemming geeft voor het registeren van gegevens binnen VeCaS.

Het VeCaS project is bij MEC Maastricht behandeld onder MEC-nr. 09-4-061
Het VeCaS project is bij Collega Bescherming Persoonsgegevens ingeschreven onder m1489634

Meer informatie over VeCaS kun je vinden op hun website. Vragen over het VeCaS project kun je per mail stellen aan Bert Zeegers

2. HIP-studie

In Nederland worden zwangere vrouwen gescreend op antistoffen tegen rode bloedcellen. Deze antistoffen kunnen leiden tot bloedarmoede of geelzucht bij de baby. Er kunnen ook antistoffen tegen bloedplaatjes aanwezig zijn in het bloed van de zwangere vrouw. Deze antistoffen kunnen leiden tot bloedingsproblemen bij de baby. 
We willen graag weten of we de problemen door antistoffen tegen bloedplaatjes kunnen voorkomen. Hiervoor is eerst antwoord nodig op deze vragen: 
  • Hoe vaak zijn er antistoffen tegen bloedplaatjes in het bloed van zwangere vrouwen aanwezig? 
  • Hoe vaak treden in Nederland deze bloedingsproblemen bij baby's op?
  • Welke baby's hebben een verhoogde kans?
  • Kunnen we de bloedingsproblemen voorspellen met een bloedtest? 
  • Hoe kunnen we deze bloedingsproblemen bij baby's voorkomen? 
De HIP-studie kan antwoord geven op deze vragen. Hiervoor hebben we de hulp van verloskundigen, artsen en zwangere vrouwen nodig. Met jouw deelname kun je een belangrijke bijdrage leveren aan dit onderzoek. 

Wil je meer informatie, kijk dan op de website. Ook kun je per mail vragen.


Praktijk: 038-3761674
Spoed: 06-53406686
Spoed en geen gehoor: 088-0511785