Contact


Telefoonnummer 038-3761674
- Kies optie 1: Spoed
- Kies optie 2: Assistente

Bij spoed én geen gehoor: Bel onze buurpraktijk 't Klaverblad.

Mami

Privacy en beroepsgeheim

Als medici hebben wij een beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat je tegen ons zegt in vertrouwen behandeld zal worden en niet zonder jouw toestemming gedeeld. Wettelijk hebben we de plicht om jouw gegevens te registeren in ons zorgdossier. Deze registratie is nodig om goede zorg aan jou en je kind te kunnen bieden. In het dossier staan gegevens over de gezondheidstoestand van jou en je kind en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Zorgverleners van onze praktijk hebben toegang tot je gegevens. We moeten deze gegevens 15 jaar bewaren.

Samenwerken

Wij vragen aan het begin van de zwangerschap jouw toestemming om onze gegevens te mogen delen met ziekenhuis, kraamzorg, huisarts, apotheek en consultatiebureau. Op deze manier kunnen wij de zorg beter met elkaar afstemmen op jouw behoeften. Al deze zorgverleners hebben beroepsgeheim.

Wetenschappelijk onderzoek 

Jouw gegevens zullen niet zonder jouw toestemming gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. We zullen je altijd vooraf om toestemming vragen. 

Afbeeldingen op website en Facebook

Foto's op onze website en op Facebook van zwangeren, moeder of baby's worden hier alleen geplaatst met toestemming van de betrokken zwangere.  

 Meer weten? 

Wil je meer achtergrond informatie over hoe wij met privacy omgaan en wat jouw rechten zijn dan kun je dit lezen in onze privacyverklaring. Deze kan je hier downloaden. 


Telefoonnummer 038-3761674
- Kies optie 1: Spoed
- Kies optie 2: Assistente

Bij spoed én geen gehoor: Bel onze buurpraktijk 't Klaverblad.